Autoretrat

L’autoretrat com a projecte personal
FOTO III
HORARI: Dilluns de 19 a 21 h
QUOTA: 118,80 €
CALENDARI: inici dilluns 9 d’octubre de 2017
DURACIÓ DEL CURS: 18 h
PROFESSOR/A: Núria López Torres
CAL PORTAR: Càmera rèflex digital

 

 

 

PROGRAMA DEL TALLER:

L’Autoretrat és una apassionant disciplina fotogràfica que ens permet reflexionar sobre la condició humana d’una forma diferent.

El taller té com a objecte dotar als alumnes de les eines fonamentals per poder desenvolupar un projecte personal, basat en l’autoretrat tant en la part conceptual del projecte com en les qüestions tècniques.

És un taller teòric-pràctic amb sessions de plató, teoria i visionat dels exercicis.

Durant tot el curs els alumnes desenvoluparan un projecte fora de les sessions pràctiques de plató del que es farà un seguiment i comissariat en diferents sessions.

– Dirigit a fotògrafs, estudiants de fotografia, psicòlegs, artistes, educadors i actors

6 Sessions Teòriques de 2 hores
3 Sessions Pràctiques de Plató de 2 hores

TEMARI

– Antecedents històrics.
– Discurs conceptual i teòric.
– Els diferents tipus d’autoretrats.
– Resolució de qüestions tècniques i estètiques.
– Visionat i anàlisi d’autors consagrats i novells.
– Elaboració d’un projecte personal.
– Sessions pràctiques en plató.
– Visionat dels exercicis pràctics i comissariat dels projectes.

Anuncis