CUINA PER SOLTERS

CALENDARI:  3,10,17 i 24 d’octubre
HORARI:  Dimarts de 19.30 a 21.30 h
QUOTA:  27,12 € + 14 € material
PROFESSOR:
INICI TALLER: Divendres 3 d’octubre de 2017
DURADA: 4 sessions

DESCRIPCIÓ:

Anuncis