Taller de macrofotografia

Ramon Cugat
 
HORARI: Dilluns de 19 a 21 h (+sortida 21 de maig)
QUOTA: 60 €
CALENDARI: inici dilluns 8 de maig de 2017
DURACIÓ DEL CURS: 12 hores
PROFESSOR/A: Ramon Cugat
CAL PORTAR: càmera i flaix

 
 
 
TEMARI
La Macrofotografia requereix d’una manera de treballar diferent, degut a les característiques pròpies d’aquet tipus de fotografia.

El curs està destinat a gent que ja domina la càmera i li agrada la macrofotografia.
Els alumnes han de dur la càmera i si és possible un flaix.
El curs consta de 3 parts, una teòrica (de 4 hores), una pràctica (6 hores), i una altra de visualització de les imatges (2 hores). En total 12 hores

Lloc de la sortida:
El lloc de la sortida serà a la zona de Gallecs, a 20 minuts de Barcelona.

Temes a treballar:
– Que es la macrofotografia i característiques
– Els objectius macro i els tubs d’extensió
– Relació entre Velocitat d’Obturació i Obertura de Diafragma
– La Profunditat de camp i el moviment dels objectes
– l’ISO i el soroll
– Flaix, el Flaix de Reompliment i complements
– El trípode
– Com enfocar
– Aproximació a insectes i preveure la posició
– Composició i el fons

Pràctica:
– fotografia d’un objecte estàtic
– fotografia d’un objecte en moviment
– fotografia de flors
– fotografia amb trípode invertit
– control de la Profunditat de camp
– control del moviment
– control del fons
– us del flaix

Calendari
Dilluns 8 i 15 de maig de 19 a 21 h, classes teòriques
Diumenge 21 de maig, sortida pràctica (6 h)
Dilluns 22 de maig de 19 a 21 h, visionat

Anuncis